Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Paprotni

Fundusz Rady Rodziców

FUNDUSZ RADY RODZICÓW
NA ROK SZKOLNY 2023/2024 WYNOSI:
40,00 zł.

Płacimy za pierwsze i drugie dziecko.
Pozostałe dzieci są zwolnione z opłat.

Wpłaty prosimy kierować na Konto Rady Rodziców:
91 9284 0005 0003 4568 2000 0010

Prosimy podać nazwisko i imię dziecka oraz klasę, do której uczęszcza.