Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Paprotni

Bo każdy ma prawo do godności osobistej...

Tymi słowami rozpoczęła 7 marca spotkanie z młodzieżą klas ósmych i klasy siódmej pani sierżant sztabowa, Milena Gados z Wydziału Spraw Nieletnich i Patologii -  Powiatowej Komendy Policji w Sochaczewie.

Rozmowa z uczniami miała trzy zasadnicze tematy. Po pierwsze pani sierżant poruszyła kwestię szeroko pojętego hejtu, czyli mowy nienawiści. Uświadomiła ona młodym ludziom, że na przejawy przemocy psychicznej składają się takie zjawiska w sieci i poza nią jak: wyzwiska, upokorzenia, szantaże, manipulacje i stalki. To ostatnie zjawisko, zjawisko stalkingu polega zaś na uporczywym nękaniu, prześladowaniu bądź dręczeniu oraz wszelkich działaniach, które są niezgodne z wolą ofiary.

Pani policjantka zwróciła uwagę na kolejne niebezpieczne zachowania, a co za tym idzie, podlegające karze. Zjawiskiem, z którym można spotkać się w sieci jest upublicznianie treści pornograficznych, jak i rozpowszechnianie ich, czyli po prostu podawanie, przekazywanie ich sobie.

Kolejnym tematem była kwestia używek. Policjantka uświadomiła młodym ludziom, że w ostatnim czasie ukazała się ustawa zawierająca zapisy dotyczące obowiązku przeciwdziałania demoralizacji osób nieletnich oraz obowiązku zawiadamiania o przypadkach demoralizacji. Następnie funkcjonariuszka wyjaśniła, czym jest owa demoralizacja, ponieważ ustawa szczegółowo to omawia. Otóż przejawami jej są: palenie papierosów, nieuczęszczanie do szkoły, spożywanie alkoholu, wulgarne słownictwo, stosowanie agresji i przemocy, zażywanie narkotyków, przedwczesne podejmowanie życia seksualnego, udział w destrukcyjnych subkulturach i sektach. Pani policjant przestrzegała również przed piciem tak popularnych wśród młodzieży energetyków. Szczególnie zaś  podkreślone zostało tutaj niebezpieczeństwo eksperymentowania z dopalaczami, które potrafią zniszczyć zdrowie, a nawet zabić już po pierwszym użyciu, ponieważ zawierają szczególnie niebezpieczne i niezbadane pod względem chemicznym substancje.

Wchodzenie w kontakt z powyższymi substancjami może skutkować skierowaniem wniosku (obowiązek zawiadomienia o przypadku demoralizacji) do sądu rodzinnego i odesłanie zagrożonego demoralizacją młodego człowieka na pobyt w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, czyli tzw. MOW-ie, gdzie przymusowo przebywa młodzież niedostosowana społecznie i gdzie jest poddawana zabiegom resocjalizacyjno-wychowawczym.

Jak wiemy, wszystkie wymienione tu niebezpieczne zjawiska podlegają surowym karom, jednak Pani  policjant zwróciła naszą uwagę na fakt, że przekraczając w ten sposób prawo, po prostu tracimy gdzieś nasze człowieczeństwo, stajemy się nieczuli i pozbawieni empatii, a poza prawnymi, równie dotkliwe są konsekwencje społeczne powyższych czynów. Należą do nich: utrata szacunku naszych znajomych, wykluczenie społeczne i wstyd. Sierżant zakończyła spotkanie prośbą, a zarazem życzeniem, byśmy traktowali innych w sieci i życiu poza internetem tak, jakbyśmy sami chcieli być traktowani. To prosta, ale jak się okazuje zarazem wymagająca recepta na życie w szczęśliwym społeczeństwie.

Bartłomiej Figut