Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Paprotni

Zebranie z rodzicami

W poniedziałek 19 września 2022 roku o godz. 17.00
odbędzie się Zebranie Rodziców uczniów klas 0-VIII

*godz. 17.00 spotkanie z Dyrektorem Szkoły w sali gimnastycznej;
*ok. 17.30 spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych (zgodnie z przydziałem dla klas);
*godz. 18.30 zebranie Rady Rodziców w sali gimnastycznej.

                                                                                                                         p.o.Dyrektor Szkoły

                                                                                                                                                                    Jolanta Daczko