Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Paprotni

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2022/2022

0a – Katarzyna Misiak

0b – Katarzyna Kacprzak

0c – Anita Wieczorek

Ia – Renata Kałan

Ib – Katarzyna Dziklińska

IIa – Katarzyna Bodych

IIb – Iwona Kłonowska

IIIa – Danuta Sękiewicz

IIIb – Alicja Skomiał

IVa – Justyna Kamińska

IVb – Lidia Stobiecka

Va – Anna Śniadoch

Vb – Jacek Wiśniewski

VIa – Artur Plichta

VIb – Alicja Szustecka

VII – Bartłomiej Figut

VIIIa – Zbigniew Biederka

VIIIb – Jolanta Kukawska