Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Paprotni

IV Ognisko Filozofów

W dniu 9 maja 2023 roku o godzinie 17:00 na placu przed naszą szkołą zapłonęło IV Ognisko Filozofów. Pani dyrektor Jolanta Daczko otrzymała od pana Grzegorza Fabiszaka historyczne łuczywo z płomieniem Heraklita z Efezu. Uczestnicy kółka filozoficznego, dyrektorzy szkół, absolwenci i miłośnicy mądrości spotkali się na łonie natury, aby prowadzić dysputy na temat człowieka. Dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki w Teresinie Marek Jaworski grał na gitarze i zabawiał wszystkich zebranych. Nieopodal słynnej drewnianej beczki widniał duży napis ,,Poznaj samego siebie”. Słowa  wyryte przed wiekami na architrawie świątyni w Delfach stanowiły dla dzieci inspirację do ciekawych przemyśleń. Nie zabrało też kiełbaski na patyku, śpiewu i wspólnej zabawy.

                                                                                                                        Zbigniew Biederka