Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Paprotni

Krótka lekcja Samorządności

4 października, podczas godziny wychowawczej Rada Samorządu Uczniowskiego przeprowadziła apel objaśniający społeczności uczniowskiej klas IV – VIII, czym jest samorząd szkolny i na czym polega sama idea samorządności. Młodzi ludzie przytoczyli słowa Starego Doktora, czyli Janusza Korczaka, który już wiele lat temu ujął to krótko i celnie w ten sposób:

„Samorząd – to właśnie praca, żeby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem pracują, uczą się i pół dnia spędzają razem, żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał, nie wyśmiewał, a przeciwnie, żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się i pilnował porządku”.

Następnie wszyscy członkowie RSU przedstawili się uczniom z imienia i nazwiska oraz krótko opowiedzieli o swoich dokonaniach na rzecz całej społeczności szkolnej w ostatnich kilku latach.

Bartłomiej Figut