Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Paprotni

Apel organizacyjno-porządkowy dla kl. 0-III

Nowy rok szkolny to nie tylko wytężona praca, ale też czas spotkań, wycieczek, zabaw i przygód. Wiadomo, że dobry start, to duża szansa na sukces. Dlatego rozpoczęliśmy go od apelu informacyjnego na którym musieliśmy przypomnieć sobie zasady bezpiecznego funkcjonowania w szkole i poza nią. Okazało się, że wiele w tej sprawie mają do powiedzenia najmłodsi czujni obserwatorzy.

To właśnie oni zwrócili uwagę na hałas podczas przerw, niebezpieczne wyścigi na korytarzu, niewłaściwe korzystanie z toalet czy niegrzeczne zachowania w stosunku do kolegów i koleżanek. Ich trafne spostrzeżenia uzupełniła p. dyrektor Jolanta Daczko i p. Katarzyna Bodych.

Mamy nadzieję, że od tego momentu pobyt w szkole będzie dla wszystkich radością wynikającą nie tylko z bardzo dobrych ocen, ale też z miłej atmosfery, którą sami stworzymy.

Opiekun Małego Samorządu
Katarzyna Bodych